Vibracije celog tela

Neodgovarajući amortizeri sedišta vise štete nego što koriste

Vibracije celog tela izazivaju vibracije koje se sa radnih mašina i vozila prenose kroz sedište i stopala. Izloženost jakim vibracijama celog tela može da utiče na bezbednost i zdravlje, a zabeleženo je i da one mogu da uzrokuju i pogoršaju povrede leđa. Do povećanog rizika dolazi zbog visokog intenziteta vibracija, dugotrajnog, učestalog i redovnog izlaganja, kao i usled udara i trzaja.

[…]

Merenje intenziteta vibracija. Podaci proizvođača i informacije dobijene iz drugih izvora, mogu da budu odličan pokazatelj izloženosti zaposlenog vibracijama dok rukuje mašinom. Međutim, izloženost vibracijama celog tela, zavisi od vrste puteva, brzine kretanja vozila i drugih faktora (kao što je način na koji se upravlja vozilom). Zato može biti potrebno da se prvobitne procene izloženosti, potvrde merenjem intenziteta vibracija.

Šta se meri? Izloženost zaposlenih vibracijama celog tela se (…)

[…]

Izračunavanje dnevne izloženosti vibracijama. Procena dnevne izloženosti vibracijama zavisi od nivoa vibracija i dužine izloženosti.

A (8) i VDV dnevna izloženost vibracijama. Dnevna izloženost vibracijama se procenjuje upotrebom jednog ili oba pokazatelja izloženosti:

*dnevna izloženost vibracijama, A (8), ili

*vrednost doze vibracija, VDV.

Oba pokazatelja zavise od izmerenih vrednosti vibracija. Za utvrđivanje A (8) je neophodan podatak o dužini izlaganja. Dnevna izloženost vibracijama se, baš kao i intenzitet vibracija, meri u metrima u sekundi na kvadrat (m/s2). Ako se vrednost doze vibracija meri tokom vremena koje je kraće od punog radnog vremena (što je najčešće slučaj),  povećava se merni rezultat.  

Nepouzdanost dnevnih procena izloženosti. Nepouzdanost vrednovanja izloženosti vibracijama zavisi od mnogih faktora (SRPS EN 14253), uključujući:

*nepouzdanost instrumenta odnosno kalibracije;

*tačnost izvora podataka (podaci proizvođača o emisiji);

[…]

{…}