Promene na tržištu rada

Bezbednost i zdravlje kao mamac za privlačenje novih radniuka

Pandemija bolesti Kovid-19 je uticala i utiče na mnoge aspekte (radnog) života, kao i na situaciju na tržištu radne snage. Iako ova promena u kvantitativnom pogledu ne izgleda spektakularno, različite analize i izveštaji pokazuju da su očekivanja i stavovi zaposlenih pogođeni krizom zbog pandemije, što će uticati na sve procese koji se tiču zapošljavanja i na ljudske resurse u celini. Sa intenziviranjem promena na tržištu radne snage i rada, otkrivanje kandidata koji ispunjavaju poslodavčeva očekivanja postaje zahtevnije. Pandemija je pokazala i da su tradicionalne metode zapošljavanja zastarele.

[…]

Alatke sa kojima se utiče na efikasnost zapošljavanja

Nove tehnologije i pandemija su konačno promenile praksu upravljanja ljudskim resursima. Osim  oslanjanja na društvene mreže, glavni trendovi u zapošljavanju su upotreba veštačke inteligencije, takmičenja po ugledu na video-igrice, masovni otvoreni onlajn kursevi (MOOC) i „zapošljavanje iz mnoštva.“ Sve ove alatke omogućavaju smanjenje troškova radnog angažovanja, smanjenje nivoa fluktuacije radnika, kao i (…)

[…]

Trendovi u procesu traženja posla

Istraživači kažu da je digitalizacija potpuno izmenila način na koji radnici tragaju za poslom i prijavljuju se za njega. Za prikupljanje informacija se pre slanja prijave najčešće posećuju kompanijski veb-sajt (pedeset tri odsto), društvene mreže (trideset osam odsto) i traže kontakti u kompaniji (trideset dva odsto).

 Većina kandidata pročita najmanje pet iskustava i komentara sa sajtova i društvenih mreža, pre nego što (…)

{…}