Kultura prevencije i preventivni inženjering

Ključni modeli organizacije rada

Posle skoro dve decenije od donošenja osnovnog teksta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br.101/05, 91/015 i 113/17 – dr. zakon), odnosno prvog teksta usaglašenog sa Direktivom EU 89/391 u Republici Srbiji, kultura bezbednosti i zdravlja na radu koja naglašava oblast preventivnih mera i aktivnosti, kao i istraživanja iz ugla društveno-psiholoških ili organizacionih tradicija, ovaj tekst ima za cilj da se ovom fenomenu u našem društvu prida veći značaj.

[…]

Sve počinje u školi

Kultura prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u oblasti obrazovanja  veoma je važna, jer je ono osnova za razvoj i unapređivanje kulture rada. Obrazovni sistem Republike Srbije treba da teži svrsishodnom obrazovanju radi suočavanja sa sve većim izazovima i stvaranju novih kvalitetnih i bezbednih radnih mesta, a naročito kada je reč  o dualnom obrazovanju.

Posebnu ulogu u podizanju svesti u vezi sa kulturom prevencije u ovoj oblasti, ima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ono je ostvaruje putem stvaranja uslova prilikom projekcije obrazovnih potreba i podizanja nivoa obrazovanja i stručnosti radne snage, kao i kroz razvijanje svesti kod učenika o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti.

U obrazovnom sistemu Republike Srbije postoje visokoškolske ustanove koje školuju kadrove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na studijskim programima inženjerstva zaštite na radu, na nivou osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija, master akademskih studija, specijalističkih akademskih i specijalističkih strukovnih studija, akademskih studija.

Međutim, radi sveopšteg podizanja svesti od najranijeg uzrasta o važnosti svog zdravlja i bezbednosti, neophodno je (…)

[…]

Promovisanje bezbednosti i zdravlja na radu

Poseban vid kulture prevencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, predstavlja promovisanje bezbednosti i zdravlja na radu, održavanje posebnih aktivnosti kroz manifestacije na svim nivoima. Republika Srbija je ustanovila nacionalno priznanje u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu: Povelju „28. april.“ U saradnji sa Agencijom za bezbednost i zdravlje na radu EU i socijalnim partnerima organizuje se obeležavanje Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu kroz promotivne aktivnosti.

Takođe je pokrenuta i inicijativa za promociju alata OIRA i PRO Risk – procena rizika za mikro i mala preduzeća. U cilju promocije bezbednosti i zdravlja na radu organizuje se (…)

{…}