Kratak kurs zaštite

Pregled mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu

U ovom objedinjenom vodiču je sve ono što je važno da radnici budu bezbedni i zdravi dok obavljaju svoje radne zadatke i da organizacija posluje bez gubitaka zbog nepoštovanja bezbednosnih mera. Sve obaveze koje su navedene u ovom pregledu mera za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu se primenjuju kad god to zahtevaju karakteristike radnog mesta, aktivnosti, okolnosti ili opasnosti na radnom mestu koje se koristi prvi put, kao i na postojećem radnom mestu.

U nastavku teksta detaljno su obuhvaćene instalacije (električne instalacije i instalacije za razvođenje fluida), saobraćajne površine i izlazi za evakuaciju u slučaju opasnosti, stabilnost i čvrstoća, otkrivanje i gašenje požara, provetravanje na radnim mestima u zatvorenom prostoru, temperatura u radnim i pomoćnim prostorijama, podovi, zidovi, tavanice i krovovi radnih i pomoćnih prostorija, prozori i krovni prozori, vrata i kapije, saobraćajne površine (opasne zone), stepeništa, zaštitne ograde, pokretne stepenice i staze, mesta i rampe za utovar i istovar, dimenzije radnih i pomoćnih prostorija (slobodan prostor za zaposlene), prostorije za odmor, prostorije za trudnice i dojilje, garderobe i garderobni ormani, tuševi i umivaonici, toaleti, prostorije za pružanje prve pomoći,  prostorije za povremeno zagrevanje zaposlenih, prostorije za osobe sa invaliditetom, radna mesta u objektima namenjenim za rad na otvorenom ili na otvorenom prostoru, kao i saobraćajne površine.

{…}