Gašenje požara na objektima sa limenim krovovima

Kad po limu uzalud zvoni vodeni mlaz

Svedoci smo povećane upotrebe limenih krovnih pokrivača u građevinarstvu, a posebno u slučaju industrijskih i drugih poslovnih objekata. Koliko tome doprinose ekonomski interesi investitora ili izvođača radova? Da li je popustljivost stručnjaka iz oblasti zaštite od požara i nadležnih organa, u stvari, samo medveđa usluga investitorima? Šta o tome misle vatrogasci i je li ikome važno šta bi oni imali da kažu? Da li je teže gasiti požar u objektima sa limenim krovom i kakve su njegove posledice?

[…]

Težak i ponekad nemoguć zadatak za vatrogasce

Zašto su limeni krovovi interesantni kada je reč o gašenju požara? Rečeno je da postoji više različitih limenih krovnih pokrivača, a svaki vatrogascima pravi velike probleme prilikom gašenja požara, bilo da se radi o unutrašnjoj ili spoljašnjoj navali. Krovni sendvič paneli, u zavisnosti od vrste i debljine izolacionog jezgra, imaju različito ponašanje, otpor i reakciju na požar.

Osim navedenih procesa tokom nastanka i razvoja požara, odnosno njegovog trajanja, vatrogascima limeni krov ne dozvoljava ili otežava nabacivanje sredstva za gašenje (najčešće vode) na požar. Voda se niz lim sliva i hladi ga, ali ne dolazi do onih zapaljenih materijala koji se nalaze sa druge strane ili ispod lima.

Situacija se usložnjava prilikom (…)

[…]

Nauka i obrazovanje nisu zainteresovani

Nejasno je zašto vatrogasci ne insistiraju da svoje utiske sa intervencija na objektima sa metalnim krovom iznose na stručnim skupovima – pred arhitektama, investitorima, proizvođačima limenih krovova, proizvođačima sredstava i opreme za gašenje požara ili  korisnicima takvih objekata.

Samo vatrogasci mogu da ukažu na probleme koji se (…)

{…}