BZR i sajber bezbednost

Hakeri mogu da izazovu povrede i smrt radnika

Tradicionalni pogled na sajber bezbednost se isključivo usredsređuje na tehničke aspekte i posledice koje proističu iz sajber napada na ličnom i društvenom planu. S obzirom na sve veće prisustvo digitalnih tehnologija u svim organizacijama, kao i na prateći rast broja napada na njihove računarske sisteme i mreže, potrebno je razmotriti nove rizike za zdravlje i bezbednost radnika. Bezbednost i zdravlje na radu mora da odgovori na nove potrebe i izazove u godinama koje dolaze, a za to je potrebna i nova perspektiva iz koje se procenjuje i sama sajber bezbednost. Stručnjaci koji se bave bezbednošću na radu i informatičari koji se bave sajber bezbednošću, moraju da postanu svesni zajedničkih opasnosti i ciljeva.

[…]

Postojeće i buduće pretnje

Različiti akteri koriste se sa različitim motivima zloupotrebljavaju sajber prostor, počev od sajber kriminalaca, koji su u osnovi vođeni finansijskom dobiti, sve do sajber terorista koji su inspirisani političkim i ideološkim ciljevima. Svrha aktivnosti sajber špijunaže je krađa osetljivih ili poverljivih podataka ili intelektualne svojine, kako bi se stekla prednost nad konkurentskom kompanijom ili državnim subjektom.

Oblast sajber kriminala je veoma široka i obuhvata mnoge nezakonite radnje, koje već postoje u stvarnom svetu (krađa identiteta, prevara, špijunaža, kriminal intelektualne svojine i nekoliko oblika sajber maltretiranja – uhođenje ili uznemiravanje). Ove akcije se mogu osloniti na moćne alate koje omogućava digitalni kontekst, a zbog sve više povezanijeg sveta, sajber kriminal postaje jedan od glavnih rizika u naredne dve decenije.

Pretnje po sajber bezbednost su visoki prioritet za svaku organizaciju i državu zbog raznolikosti i ozbiljnosti posledica (od gubitka vrednih informacija do paralize računarskih sistema i povezanih usluga, i ozbiljnih rizika po zdravlje i bezbednost ljudi). Iako su poznate godinama neke uobičajene vrste pretnji po sajber bezbednost, kao što su (…)

[…]

Uticaj sajber napada na bezbednost i zdravlje na radu

Sajber napadi na preduzeća i institucije su uvek analizirani sa tehnološke tačke gledišta, iako je ljudski faktor podjednako važan deo pitanja sajber bezbednosti. Takođe, posmatrajući uticaj sajber napada, fokus je prvenstveno na ekonomskim aspektima, a retko na zdravlju i bezbednosti radnika. U stvari, uticaj se uglavnom meri u smislu opipljivih troškova (gubitak podataka i prekid poslovanja) i nematerijalnih troškova (gubitak konkurentske prednosti u odnosu na gubitak intelektualne svojine, odnosno, oštećen ugled).

U stvari, sajber napadi mogu da dovedu do (…)

{…}